Cieľom každého správneho podnikateľa je nakúpiť najkvalitnejšie a najlacnejšie zároveň.


Prax

Na trhu sme už vyše 6 rokov a prax v strojárstve máme ešte dlhšie.


Digitálna továreň

Na programovanie, riadenie aj ostatné aktivity využívame najnovšie technológie. Pomocou CAD / CAM softvérov vieme zabezpečiť ideálne obrábacie podmienky, čo samozrejme znižuje náklady a tým aj cenu. Takisto používanie týchto softvérov zabezpečuje vyrobiteľnosť zložitejších dielov.


Sme strojári

Strojárstvo je diagnóza. Vďaka kalkuláciám každej reznej hrany, evidencii, analýzam využiteľnosti stále viac a viac zefektívňujeme výrobné procesy.